زندگی نامه کنفوسیوس

کنفوسیوس در ۵۵۰ سال پیش از میلاد مسیح در استانی به نام “لی” در چین پا به این دنیا نهاد و در ۷۰ سالگی در همان مکان از دنیا رفت. نام واقعی اش “کونگ” بود و شاگردانش او را با نام “کونگ فوت سو” یا همان “استاد کونگ” می خواندند. مسیونرهای انگلیسی این نام را “کنفوسیوس” تلفظ کردند و او نیز به همین نام مشهور گشته است.
ادامه خواندن “زندگی نامه کنفوسیوس”