سایت جانان هک شد !

۳۰ شهریور ماه ۱۳۸۹، سایت جانان مورد حمله هکری از طرف گروهی که خود را Sad Hackers از عربستان صعودی معرفی می کردند، قرار گرفت و صفحه اصلی سایت deface شد. این افراد توضیح بیشتری در این مورد نگذاشته بودند، و ساعاتی بعد Admin سایت اوضاع را به شرایط عادی برگرداند. به نظر می رسد این عملیات مخرب بر ضد سایت جانان، قسمتی از حمله هکری گروه های عربستانی به سایت های فارسی زبان باشد. نظرات دوستان در این زمینه را صمیمانه پذیرا هستیم.

ادامه خواندن “سایت جانان هک شد !”