موسیقی تلفیقی | هم نوازی ویلنسل و سیتار

راگا واژه ای سانسکریت به معنای “رنگ” می باشد. در پست های قبلی مطالبی را درباره راگ ها و سیستم موسیقی کلاسیک هندی برای شما آورده بودیم. این بار یک قطعه تلفیقی را از هم نوازی ویلنسل و سیتار در راگای “کروانی” با همراهی ساز کوبه ای طبلا آورده ایم.

ادامه خواندن “موسیقی تلفیقی | هم نوازی ویلنسل و سیتار”

موسیقی سنتی ایران در دوران هخامنشی

موسیقی مذهبی
بر اساس نوشته های هردوت مورخ یونانی، مغان هخامنشی بدون همراهی ساز با نای سرودهای مذهبی می¬خواندند و از این نظر، نه مثل سرودخوانان بابلی و آشوری بودند و نه تحت تاثیر اقوام سامی. موسیقی این سرودها صرفاً موسیقی آوازی بود و نه موسیقی سازی.
مشاهده می کنید که پرهیز از استفاده از ساز وآلات در موسیقی مذهبی از ادوار گذشته تاریخی وجود داشته و اثرات آن تا به امروز به چشم می خورد. مسئولیت اجرای سرودهای مذهبی با موبدان خوش آواز بوده و به قول “استرابو” دانشمند یونانی این نغمه ها منحصر به مفاخر پهلوانی و مناجات با یزدان بوده است. شایان ذکر است که امروزه بازمانده هایی از این آیین کهن هنوز هم در فرهنگ ایران دیده می شود.
ادامه خواندن “موسیقی سنتی ایران در دوران هخامنشی”

آهنگ آرامش بخش | موسیقی آرامش بخش | دانلود موسیقی بی کلام

موسیقی هندی از کهن ترین موسیقی های جهان است. این موسیقی ریشه های معنوی و روحانی داشته و در ستایش خداوند می باشد. به این دلیل ارتباط عمیقی بین این موسیقی و تعالی روحانی وجود دارد. البته در این جا منظور ما موسیقی “بالیوودی” مقلد موسیقی “پاپ” غربی نیست، زیرا آن موسیقی جایگاه خود را دارد که بحث در مورد آن در این مقال نمی گنجد.
نام آهنگ آرامش یا موسیقی آرامش، نامی زیبنده برای این دسته از موسیقی می تواند باشد، زیرا خواهید دید که جنس این موسیقی به گونه ای است که آرامش و رهایی از استرس ها را به همراه دارد. کاهش استرس شغلی و مدیریت استرس از طریق گوش دادن به این موسیقی در بسیاری مقالات علمی معتبر مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه خواندن “آهنگ آرامش بخش | موسیقی آرامش بخش | دانلود موسیقی بی کلام”