تاجر ۴ زنه ! | داستان در مورد بعد روحانی بشر

روزی روزگاری تاجر ثروتمندی بود که ۴ زن داشت.

زن چهارم را از همه بیشتر دوست داشت و او را مدام با خریدن جواهرات گران قیمت و غذاهای خوشمزه خوشحال می‌کرد. بسیار مراقبش بود و بهترین چیزها را به او می‌داد.
ادامه خواندن “تاجر ۴ زنه ! | داستان در مورد بعد روحانی بشر”

درباره روح | جملات قصار از خانم شری ماتاجی نیرمالا دوی

شما باید روح خود را بشناسید. بدون شناخت روحتان نمی توانید حقیقت را بشناسید.

ستاره ای درون ما می درخشد، و آن روح ماست

لذت زندگی تنها زمانی ممکن است که جهان بتواند با روح اتصال برقرار کند… شما روح می شوید، همانگونه که مسیح در کلماتی ساده گفته است که “شما باید دوباره متولد شوید”.

شما این جسم نیستید، این ذهن نیستید، شما روح هستید. این بزرگترین حقیقت است.

به طور فطری، درون ما روح حضور دارد، که می خواهد شما را نورانی کند، که به شما صلح بدهد، رحمت و لذت از وجودتان را بدهد

آزادی زمانی است که شما واقعاً به قدرت هایتان که درون شما هستند دست یابید، در سیستم عصبی مرکزیتان و در ذهن آگاهتان، باید وجود روح را حس کنید.