ادراک | جملات زیبا از بزرگان

اگر دریچه های ادراک شسته بودند،انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید: بی‌انتها. | ویلیام بلیک برای کسی که شگفت‌زده‌ خود نیست، معجزه‌ای وجود ندارد. | اشنباخ من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. | سقراط تا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی...

زندگی نامه سقراط

سقراط در حدود سال ۴۷۰ پیش از میلاد در “آلوِپِکا” در یونان متولد گردید. در جوانی سروشی غیبی ندا داد که در میان مردمان، خردمندتر از سقراط نیست. وی به بررسی این موضوع پرداخت. در آن دوران سوفسطائی‌ها نفوذ زیادی بین جوانان آتنی داشتند و به آنها سفسطه و فن جدل...

سقراط حکیم | داستان کوتاه

روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متآثر است. علت ناراحتی اش را پرسید. پاسخ داد: “در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم.سلام کردم. جواب نداد و با بی اعتنایی و خود خواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.” سقراط گفت: چرا رنجیدی؟...