خودآگاهی از طریق مرحله ساهاج

پرسش
چگونه فرد می تواند وجود ازلی را حس نماید؟
چگونه می تواند از خود، آگاه گردد؟
چگونه خورشید می تواند به خانه ماه وارد شود؟

پاسخ
وقتی به رحمت استادش،
فرد از ایگوی خود رها می گردد؛
سپس، ای ناناکا،
او مرحله “ساهاج” را به دست می آورد.
وقتی ذهن بی تحرک می شود
سپس از طریق استاد،
وجود ازلی شناخته می شود.
نفس در سینه حبس است،
و به کمک استاد، فرد از این حقیقت آگاه می گردد.
کلمات در درون ماوا می گیرند
و از طریق کلمات، نور هر سه جهان رویت می شود.

شوق وصال خداوند،
فرد را از دردهایش رهایی می بخشد
و فرد در منتهای رضایت و آرامش
در عشق پروردگار می ماند

ناناک چیزی جز حقیقت بر زبان نمی راند
کسی که در وجود اقدس او مرده باشد
هیچ گاه رنگ او را نمی بازد.

یک دیدگاه برای “خودآگاهی از طریق مرحله ساهاج”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *